13/12/2019

De samenwerkingsprojecten van Imperial in Malawi zijn vooral gericht op waterbeheer. Projecten zoals dammen, handpompen en boorgaten op zonne-energie maakten allemaal deel uit van de investeringen van de afgelopen jaren.

Hierdoor zijn mogelijkheden ontstaan om deze projecten verder uit te breiden en het volledige potentieel te benutten van wat kan worden bereikt in deze samenwerkingsprogramma's met onze leveranciers en de boeren.

Een voorbeeld van een dergelijke uitbreiding zijn de druppelirrigatieprojecten waarmee boeren groenten zoals kool en uien verbouwen voor een alternatief inkomen.

Dit wordt gedaan met behulp van een boorgatinstallatie op zonne-energie. Zo’n boorgat levert niet alleen drinkwater aan de gemeenschappen, maar biedt ook kansen aan boeren om deze groenten te verbouwen en te verkopen aan supermarktketens in de hoofdstad Lilongwe.

Daardoor wordt er nu maandelijks tot 132.000 kilo aardappelen, kool en uien verkocht.

Imperial heeft in 2019 drie druppelbevloeiingssystemen en acht boorgaten op zonne-energie gefinancierd. De verdiencapaciteit van elke druppellocatie is ongeveer $10.000 per jaar door de verkoop van uien en kool.