Diversiteit, eerlijke concurrentie, correcte informatie, respect voor het milieu, pestgedrag voorkomen, belangenconflicten vermijden, strijden tegen illegale handel ... zijn maar enkele van de waarden waar we voor staan.

Elke medewerker van de Imperial Brands groep, met 35.000 werknemers wereldwijd, staat achter deze principes en past ze dagelijks toe in de praktijk.

We stimuleren evenwichtige en rationele discussies over tabak en vapen. Daarbij respecteren we ieders recht om een bijdrage te leveren aan het debat, ongeacht het standpunt. Ook moedigen regelgevende instanties aan om beroep te doen op onze expertise wanneer ze stakeholders raadplegen. Het is ons doel om betrouwbare, onderbouwde en actuele informatie te verstrekken.

We begrijpen dat er specifieke aandacht moet gaan naar de controle van onze belangenvertegenwoordiging en stellen alles in het werk om de grootse transparantie te hanteren.

We staan volledig achter de waarden die we uitdragen en de beslissingen die we nemen. Om onze waarden in detail te lezen, klik hier.